1800...

As galegas Concepción Arenal e Emilia
Pardo Bazán foron pioneiras reivindicando
o acceso das mulleres á educación.

Rosalía de Castro rachou, na súa vida
e obra literaria, co arquetipo
de muller romántica.

As precursoras

A Revolución Francesa, a finais
do século XVIII, asestou un duro
golpe aos principios que imperaban
no Antigo Réxime e deu lugar
á apertura de novos horizontes
políticos, económicos e sociais no
mundo occidental. [+]descargar pdf

O avance
do sufraxismo

No século XIX, a mediados de século,
foi cando xurdiron no mundo occidental
as primeiras organizacións en defensa
do dereito ao sufraxio feminino. [+]descargar pdf

1901

En 1901 licenciouse a primeira
muller na Universidade de
Santiago de Compostela.

Acción política
e social

Fins do século XIX e principios
do XX son tempos de protestas en
demanda de mellores condicións
laborais ou contra a suba abusiva
dos impostos. [+]descargar pdf

1931A II República e
a proclamación
do Sufraxio
Universal

O 14 de abril de 1931, logo de
coñecerse os resultados das
eleccións municipais celebradas
dous días antes, Afonso XIII
decidiu abandonar España e un
goberno provisional presidido
por Alcalá Zamora proclamou
a II República. [+]descargar pdf

As mulleres e
a Constitución
de 1931

A Constitución de 1931 trouxo
consigo o recoñecemento da
igualdade política, acompañado
doutras disposicións relativas
á abolición da discriminación [+]descargar pdf

1936

O golpe de 1936
orixinou un brutal
proceso de represión
física e psíquica
contra as mulleres

O golpe
de estado
e a guerra
civil

O Golpe de Estado en xullo
de 1936 colocaría no punto
de mira a aqueles homes e
mulleres que participaron
activamente en defensa da
liberdade [+]descargar pdf

1945

Unha lei franquista de 1945 determinaba
que “por razóns morais e de eficacia
pedagóxica” nenos e nenas debían de
estar separados na escola

A ditadura franquista

A ditadura franquista puxo fin
a moitas das conquistas da II República,
impoñéndose un encadramento de cada
grupo social nun lugar acorde coa orde
e moralidade que pregoaba o sistema. [+]descargar pdf

1961

Até 1961 un home podía dar morte
ou lesionar a súa esposa se fose
sorprendida cometendo adulterio

As primeiras
organizacións
de mulleres
no franquismo

En 1964 a Lei Xeral de
Asociacións autorizou, aínda
que con grandes limitacións,
a creación de colectivos
de mulleres [+]descargar pdf

1975

A ONU declarou en 1975 o Ano Internacional
da Muller e en México levouse a cabo a
I Conferencia Mundial sobre a Muller [+]descargar pdf

1976

O asociacionismo feminista cobra
un grande impulso na transición

As agrupacións
feministas galegas
dos anos 70 e 80

A Transición, nun contexto de
grande axitación e actividade
política, foi un período onde
o asociacionismo feminista
cobraría un grande impulso. [+]descargar pdf

1978O movemento
feminista
e a cuestión
do divorcio

Coa morte de Franco abríanse
as portas a unha reforma do
Código Civil que abolise o delito
de adulterio e recoñecese a
posibilidade da disolución libre
do matrimonio. [+]descargar pdf

1983

A legalización da interrupción
voluntaria do embarazo foi un obxectivo
fundamental do movemento feminista

Violencia
de xénero,
sexualidade,
maternidade

Outros aspectos da
problemática das mulleres
que tiveron gran relevancia
no debate feminista foron:
a loita contra todas as
manifestacións da violencia
machista, os anticonceptivos,
o aborto, a defensa da
libre opción sexual e a
equiparación en dereitos das
parellas homosexuais. [+]descargar pdf

1990

A realidade social dista moito
de achegarse a unha situación
equitativa entre homes e mulleres

A loita pola igualdade
de oportunidades,
entre homes e mulleres

Malia que o ordenamento xurídico resultante
da Constitución de 1978 abrise novos camiños
na eliminación da discriminación por razón
de xénero, a realidade social dista moito de
achegarse a unha situación equitativa. [+]descargar pdf

2000...

Novos tempos,
novos recursos
para a loita feminista

Os últimos anos do século
XX, coa aparición de internet
e dos novos espazos para a
difusión e intercambio de
información, posibilitaron a
multiplicación dos recursos
e a dinamización do debate
feminista. [+]descargar pdf

Créditos


FEMINISMO GALEGO

Cambios sociais e
dereitos das mulleres

Exposición organizada pola
FUNDACIÓN GALIZA SEMPRE / 2009-2010

Dirección:
Xabier Macías

Guión, Investigación
e Documentación:
Isabel rodríguez Mate

Asesoramento:
Nanina Santos Castroviejo,
María Xosé Agra, Encarna Otero

Xestión e administración:
Tania Ameneiro

Agradecementos:
Mariam Mariño, Comisión
de Igualdade do Consello da
Cultura Galega, Rebeca Romero,
Iolanda Veloso, María Xosé
Molina, María Antonia Pérez
Villar, Cuqui Fraguela,
Lidia Senra, Nine Paz,
Secretaría da Muller de CCOO,
Secretaría da Muller da CIG

Fondos documentais:
Nanina Santos Castroviejo,
Fundación 10 de Marzo,
Museo do Pobo Galego,
Museo de Pontevedra,
Museo Massó.

Comisión de Igualdade do
Consello da Cultura Galega
www.culturagalega.org

Marcha Mundial das Mulleres
www.feminismo.info

Deseño gráfico e produción
www.uquicebra.com

Colabora:
Deputación da Coruña