Himno galego. Unha historia parlamentar inconclusa

María do Pilar García Negro

É precisa unha campaña de popularización e difusión masiva da letra e da partitura do Himno Galego, íntegras e restauradas. Trinta e tres anos após a promulgación da Lei de Símbolos, semella tempos máis que suficiente para promover a súa corrección e para que todas as galegas e todos os galegos o poidamos facer noso, coa súa letra enteira (catro estrofes) e verdadeira (fiel ao que Eduardo Pondal escrebeu). Esta pequena monografía quer contribuir a tal fin.

Podes facer con un exemplar aquí